Styret

DNT ung Harstad sitt styre. Fv. Elise Siljesdatter Jørgensen(utgått fra styret), Julie Larsson Hanssen(utgått fra styret),Kjersti Gürgens Gjærum, Erlend Bergvoll Sørlie, Anja Stabell(utgått fra styret), Astrid Vaskinn, Eirill Ornum, Asgeir Hovland og Ronja Samuelsen.
DNT ung Harstad sitt styre. Fv. Elise Siljesdatter Jørgensen(utgått fra styret), Julie Larsson Hanssen(utgått fra styret),Kjersti Gürgens Gjærum, Erlend Bergvoll Sørlie, Anja Stabell(utgått fra styret), Astrid Vaskinn, Eirill Ornum, Asgeir Hovland og Ronja Samuelsen. Foto: Gunn Elin Fedreheim
Navn Rolle E-post Telefon
Kjersti Gurgens Gjærum Styreleder Kjersti.gjaerum@dnt.no 97541123
Ronja Samuelsen Nestleder Ronja.andrine.samuelsen@gmail.com 95153851
Eirill Ornum styremedlem Eirill.ornum@gmail.com 94880255
Astrid Vaskinn styremedlem Astrid.vaskinn@gmail.com 96011486
Erlend Bergsvoll Sørlie styremedlem Erlend.b.sorlie@gmail.no 97547481
Asgeir Hovland styremedlem Asgeir Hovland@gmail.com 91848859