" På ungdommers egne premisser" DNT-ung Harstads utgangspunkt

DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom, med over 45.000 medlemmer i alderen 13 til 26 år. Over hele landet finnes lokale ungdomsgrupper som arrangerer turer og aktiviteter for og av ungdom. I Harstad har det vært DNT ung tidligere, men ble igjen startet opp i 2017 etter mange års pause. 


Om Oss

DNT-ung er en av turgruppene i ​​​​​​​den frivillige medlemsforeningen Harstad Turlag, og ble startet opp igjen etter mange års pause i 2017. 

DNT ung Harstad arrangerer turer og aktiviter i kommunene Harstad, Lødingen, Ibestad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord. Men alle som er mellom 13 og 26år og som vil, kan velge å være medlemmer i DNT ung Harstad - uavhengig av hvor du bor!
Vårt utgangspunkt for å starte og drive DNT ung Harstad:
- Få ungdom til å sammen arrangere turer og utflukter på ungdoms egne premisser.
- Endre mange ungdommers holdning til friluftslivet.
- Etablere en møteplass for gode turopplevelser, og et sted der en kan få en pause fra hverdagen.
- Ha et sted hvor alle kan komme med forslag og initiativ til aktiviteter.
- Skape et aktivt frilufts samfunn også blant de unge.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller forslag, venligst kontakt oss på epost eller facebook.

Følg oss også gjerne på våre  sosialemedier for å se bilder fra turene og for å få tips til turer og arrangementer.

Epost

Facebook

Instagram

Snapchat: dntung.harstad