Velkommen, Asgeir!

Daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen tar imot ny tur- og aktivitetsleder Asgeir Domaas Pedersen
Daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen tar imot ny tur- og aktivitetsleder Asgeir Domaas Pedersen Foto: Gunn Elin Fedreheim

1. februar tok daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen imot sin nye kollega i turlaget, Asgeir Domaas Pedersen. Pedersen er tilsatt som tur- og aktivitetsleder for DNT-unggruppa i turlaget. - Det at jeg tilsettes i ei 50 %-stilling for å bistå ungdommen i turlaget viser den enorme satsningsviljen som er her i turlaget!, forteller en spent nytilsatt.

Harstadgutt vender hjem

Asgeir (31) er født og oppvokst i Harstad, og hadde sine barndoms- og ungdomsår på Stangnes. Ungdomsårenes interesse for ski og friluftsliv fikk virkelig utviklet seg gjennom et år på folkehøgskole i Sogndal. – Etter det året skjønte jeg at man kan leve av friluftslivsinteressen, forteller Asgeir. Denne interessen for friluftsliv førte til en bachelorgrad fra Volda i nettopp dette. Siden har Asgeir jobbet som friluftsguide blant annet i Trondheim, Svalbard, Senja og Sommarøy. Når han nå har fått jobb i Harstad forteller han at det ikke var en plan å vende tilbake, men at det helt klart er et pluss at en slik jobb ligger nettopp i Harstad! Asgeir og samboeren er nå på jakt etter et småbruk i Harstadområdet slik at de kan flytte fra Finnsnes.

Skal bistå en selvgående gruppeTil tross for at Asgeir er fersk i jobben, er han godt kjent med det DNT ung Harstad har fått til. - Ungdomsgruppa er svært velfungerende og helt selvgående, og arrangerer mange aktiviteter allerede, forteller Asgeir. Han forteller entusiastisk hva hans rolle skal være: – Min rolle blir derfor å bidra til å etablere flere arrangementer, bistå med å utvide kapasiteten og ikke minst bidra til å iverksette ungdommenes ideer. Asgeir poengterer at han regner med ungdommene har mange ideer på aktiviteter de ønsker å gjennomføre, og kanskje kan han være en ressurs for å få utvidet tilbudet.

​​​​​​​
Tur- og aktivitetsleder Asgeir Domaas Pedersen
Tur- og aktivitetsleder Asgeir Domaas Pedersen Foto: Gunn Elin Fedreheim

Ønske om ukentlig aktivitet

Asgeir har allerede hatt møte med leder av DNT ung, Kjersti Gürgens Gjærum, og sammen har de lagt spennende planer for gruppa framover. – Vi ønsker å få til en fast ukentlig aktivitet, forteller Asgeir. – Ideen er at den skal være på et fast tidspunkt, men med forskjellig innhold. Jeg brenner for å få til et tilbud som ikke er konkurransepreget, ivrer Asgeir. Han forteller videre at ønsket er at varierte, ukentlige aktiviteter vil introdusere nye aktiviteter for ungdommene, og på sikt også kan bidra til rekruttering av både frivillige og deltakere. – Jeg håper jo at jeg kan bistå i en utvidelse av ungdomsmiljøet knyttet til DNT ung-gruppa, sier Asgeir. Dette inkluderer å få i gang kjente nasjonale tilbud som Basecamp og Opptur (DNTs turdag for 8. klassinger), og kanskje også ei egen studentgruppe. På sikt er det også ønskelig med økt kursaktivitet.

Observatørrolle

Fremover planlegger Asgeir å være i Harstad ved behov, og han skal delta på styremøter i turlaget i en periode. – Det er viktig å være der slik at jeg blir kjent med arbeidet, uttaler Asgeir. – Og ellers deltar jeg bare på DNT ung-møtene når de ønsker det og har behov for det, og jeg gleder meg veldig til å bli kjent med dem, forteller han.

Harstad Turlag er svært glad for å ha fått Asgeir med på laget. Selv gleder Asgeir seg til å ta fatt på oppgavene. – Det blir spennende å bli kjent med alt som skjer, og etter hvert bidra til videreutvikling av tilbudet, forteller en entusiastisk tur- og aktivitetsleder.