Stor bevilgning til ungdomssatsninga!
- flere aktiviteter for ungdommen

Fornøyd giver og mottakere. Fra venstre banksjef Stig Sæther, DNT ungs leder Kjersti Gürgens Gjærum og aktivitetsleder Asgeir Domaas Pedersen
Fornøyd giver og mottakere. Fra venstre banksjef Stig Sæther, DNT ungs leder Kjersti Gürgens Gjærum og aktivitetsleder Asgeir Domaas Pedersen Foto: Gunn Elin Fedreheim

Banksjef for Sparebanken Nord-Norges avdeling i Harstad, Stig Sæther, ble glad for søknaden fra DNT ung Harstad om midler til frilufstlivsaktiviteter for undgom. -Når søknadene fremmer flotte tiltak rettet mot ungdommen, er det ikke vanskelig å støtte opp om dem, uttalte Stig Sæther i et møte med Harstad Turlag mandag 26. april.

Friluftskvelder og langsiktige planer

På møtet i Sparebank 1 Harstad sine lokaler, deltok DNT ungs leder Kjersti Gürgens Gjærum, aktivitetsleder Asgeir Domaas Pedersen, daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen og banksjef Stig Sæther. I søknaden til Samfunnsløftet lå det inne flere spennende planer for Harstad Turlags ungdomssatsning. -Friluftskveldene vi er i gang med er et av tiltakene vi søkte midler til, sier Asgeir. Og han forteller videre at det ligger inne planer om både Basecamp og et prosjekt om Unge naturtalenter i søknaden. -Vi har langsiktige planer for ungdomssatsninga, og er stolte over planene og de nye konseptene, forteller Jørn. -Og med midlene fra Samfunnsløftet har vi handlingsrom til å få det til, sier en entusiastisk daglig leder, Jørn. Asgeir føyer til at de planlegger både foredrag, filmkvelder og det å reparere turutstyr som del av friluftskveldene når de kan ta aktivitetene inn igjen.

Følger opp kommunale satsninger på ungdom

Satsninger rettet mot ungdom er ønskelige i Harstad. -Dette er jo ikke en kommunal satsning, men vi er jo opptatt av tiltak som går rett inn i kommunens satsninger på ungdom, forteller Stig. Jørn føyer til at det er en utfordring at ungdom forsvinner fra aktiviteter i byen nå. -Vi håper jo at Samfunnsløftet kan bidra til at ungdom har flere aktiviteter å delta på, og at de får lyst til å komme tilbake til byen etter utdanning, føyer Stig til. Stig forteller videre at styrken ved slike tiltak som Harstad Turlag har søkt om ligger i det at det kan skapes kontinuitet på en ungdomssatsning.

Midler som skaper aktiviteter for Harstads ungdom
Midler som skaper aktiviteter for Harstads ungdom Foto: Gunn Elin Fedreheim

Ei godt etablert gruppe

DNT Ung Harstad ble startet opp i 2017, og da som nå står Kjersti Gürgens Gjærum i spissen. Ho forteller at det er rundt 200 ungdommer som er medlem i turlaget, og at det alltid er rom for flere. De som utgjør styret i DNT Ung har deltatt på flere samlinger og møter i regi av DNT Ung nasjonalt, og Harstad har vunnet flere priser for arbeidet så langt. -Vi har varierte aktiviteter, forteller Kjersti, -og disse har vi gjerne i samarbeid med andre som klatreklubben og kajakklubben, fortsetter ho. Kjersti forteller videre at deltakerne oftest er under 20 år og at det er god kjønnsfordeling på turene. -Vi ser jo også at på flere av aktivitetene trekker vi deltakere fra hele regionen, forteller Kjersti. -Og når vi har faste aktiviteter på hverdager er det klart at det er enklere for alle rundt Harstad å delta, sier ho videre.

Ungdom som opplever samarbeid, mestring, læring og å teste grenser

I søknaden til Samfunnsløftet spesifiserte turlaget at de ønsket å bidra til ulike arenaer der ungdommer skal oppleve samarbeid, mestring, læring og teste grenser i en trygg ramme med friluftsliv og DNT som overbygning. -Det er et poeng å få til et tilbud som alle kan delta på, uavhengig av tro, kjønn og økonomisk evne, forteller Jørn. Stig utdyper at de via Samfunnsløftet er bevisste på å løfte frem andre aktiviteter enn idrett. -Vi ser jo at det å være på tur har tatt helt av, også blant ungdom, sier Stig. Han poengterer at det er viktig å treffe unge som ikke er i idrettsmiljøet og. -Rent overordnet ser vi jo at det alltid er behov for tilbud til ungdommene. Stig runder av møtet med å oppfordre til god kontakt mellom Samfunnsløftet og turlaget. -Det er viktig for oss å gi overskuddet fra Sparebank 1 Nord-Norge tilbake til landsdelen, og det er da lett å støtte opp når det er gode tiltak som forsøker å bidra til å løse de regionale utfordringene, avslutter Stig.